Programma Zuid-Holland Groen Jaarverslag 2018

Oogstdag en Oogstmarkt op de provinciehoeve

Gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen – dat is de ambitie van de provincie Zuid-Holland. Om dat te bereiken moet de voedselketen op de schop. De provincie werkt sinds 2016 samen met de Zuid-Hollandse Voedselfamilies, een open netwerk van agrariërs, tuinders, ondernemers en kennisinstituten om dit gedaan te krijgen. Samen zoeken zij naar innovatieve oplossingen voor een duurzame voedselketen. Sinds 2016 zijn er belangrijke stappen gezet in het afbreken en ombuigen van de voedselketen. Om daarbij stil te staan, maar nadrukkelijk ook te kijken hoe samen verder te komen, organiseerde de provincie Zuid-Holland samen met de Zuid-Hollandse Voedselfamilies van 15 tot en met 19 oktober 2018 de Oogstweek. Een week boordevol aandacht voor duurzame landbouw.

Voor de Oogstweek werd het Provinciehuis getransformeerd tot Provinciehoeve. De grootste boerderij van Nederland. De plek waar voedselmakers en beleidsmakers tijdens de Oogstdag samenkwamen om te praten over innovaties in de landbouw en om een plan de campagne voor de komende jaren te maken. Een inspirerende dag met interessante sprekers als Derk Loorbach en Christine de Lille en interactieve workshops. En een drukbezochte Oogstmarkt boordevol Zuid-Hollandse producten op het binnenplein.

Bij de opening van de Oogstdag kreeg gedeputeerde Han Weber het allereerste, 100% Zuid-Hollandse brood overhandigd. Gemaakt van Zuid-Hollands graan – afkomstig uit het Buijtenland van Rhoon, in de buurt gebakken en gemalen. Een prachtig voorbeeld van waar Zuid-Holland toe in staat is.


Tijdens de Oogstdag werd duidelijk dat het nu tijd is om door te pakken met gezond, duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel en werd vastgesteld wat daarvoor nodig is. Er werd een plan de campagne voor de komende jaren gemaakt. Makers zijn er klaar voor, consumenten hebben er behoefte aan en Zuid-Holland heeft het in zich. Aan het einde van de Oogstdag overhandigde de voorzitter van de Zuid-Hollandse Voedselfamilies, Drees Peter van den Bosch, het plan de campagne, het manifest van de Voedselfamilies, aan gedeputeerde Han Weber en 2 e kamerlid Tjeerd de Groot. Focuspunten in het manifest zijn onder andere eerlijke prijzen voor boeren door het creëren van nieuwe verdienmodellen waarbij een gezonde bodem het uitgangspunt is.

Dat de provincie en de Zuid-Hollandse Voedselfamilies hard aan de weg timmeren om de voedselketen duurzamer te maken, is op dit moment nog vooral bij insiders (voedselmakers en beleidsmakers) bekend. Het grote publiek krijgt daar doorgaans minder van mee. Terwijl we juist die groep ook willen informeren en in beweging krijgen. Om dat te bereiken werd de 80/20 challenge ‘Ik eet Zuid-Hollands’ bedacht. Een oproep aan inwoners van Zuid-Holland in aanloop naar de Oogstweek 10 dagen lang voor 80 procent van eigen, Zuid-Hollandse bodem te eten. Dé manier om te ontdekken wat Zuid-Holland in huis heeft en waarom je van Zuid-Hollandse bodem zou moeten eten. De challenge vond voornamelijk online plaats. Via social media werd de challenge aangejaagd, via de website www.ikeetzuidhollands.nl werd alles geclusterd.

Wat met de challenge in feite is gedaan, is het vertalen van een van de meest aansprekende doelen van de provincie en de Zuid-Hollandse Voedselfamilies naar iets waar iedereen, voedselmakers, beleidsmakers en het grote publiek iets mee kunnen. Laagdrempelig, leuk, concreet. De challenge werd breed opgepakt. Er was volop aandacht voor in de media. Het was een prachtige opmaat naar de Oogstweek en een goede manier om het thema duurzame landbouw breder op de kaart te zetten. De challenge was een dusdanig succes dat er plannen zijn om de challenge de komende jaren te herhalen. Niet alleen in de provincie Zuid- Holland, maar ook daarbuiten.

Resultaten van de Oogstdag:

  • 250 bezoekers voor de Oogstdag (200 was het doel);
  • 25 stands met duurzame producten van Zuid-Hollandse bodem (doel was 15 tot 20 stands);
  • honderden bezoekers op de Oogstmarkt;
  • tientallen positieve artikelen;
  • enkele radio-interviews;
  • tientallen nieuwe volgers op Twitter.

Bekijk ook de korte film over het Oogstfeest.

Realisatie