Programma Zuid-Holland Groen Jaarverslag 2018

Het derde voortgangsrapport

In 2018 is de P&C cyclus voor de eerste keer voltooid, in de huidige vorm. De huidige cyclus kent drie producten:

  • Het Kaderbesluit Groen (KB)
  • Een Programma Zuid-Hollands Groen (PZG)
  • De Jaarverslag Programma Zuid-Hollands Groen ( voorheen Voortgangsrapportage Groen (VGR)

Met betrekking tot de Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving (UA-RGBL), welke in januari 2019 door GS is vastgesteld, wordt nog gekeken hoe en op welke wijze deze geïntegreerd zal worden in de P&C cyclus.

De functie van de UA-RGBL is het maken van een integrale beleidsafweging van wat er nodig is om de koers op de ambities uit de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving vast te houden. In de huidige P&C cyclus wordt deze stap deels door de VGR en deels door het KB ingevuld.

Inleiding